• تلفن: 88257345
  • ایمیل: info@pooyasazeh.com
  • ساعات کاری: 08:00-17:00

سالن های نیم استوانه

سالن های نیم استوانه | Semi-cylindrical halls

سالن های اسپیس فریم کاربرد های وسیعی همچون ایجاد نمایشگاه ، سالن های چند منظوره واشیانه هواپیما دارند ، این سالن ها می توانند مونتاژ و دمونتاژ شوند، شما می توانید در فصلهای خاص آنها را برپا کرده ، و در فصلهای دیگر در انباری آنها را نگه دارید.