آیا شما نگران اتومبیل خود در برابر اشعه نور خورشید هستید؟

با ایجاد سایه ای از پارکینگ  پاژ سازه میتوانید...  اتومبیل خود را با خیالی آسوده پارک کنید .

طراحی و اجرای زیباترین پارکینگ های بدون پایه و کششی برای ادارات و سازمانها
  • سایبان پارکینگ اتوبوس
  • سایبان پارکینگ خودرو
  • سایبان پارکینگ کامیون
  • سایبان پارکینگ آتش نشانی
  • سایبان پارکینگ آمبولانس