تعدادی از پروژها های اجرا شده توسط ما :
 1. طراحی، تهیه و اجرای سازه فضاکار سایت کامپیوتر دانشکاه  علوم پایه زنجان
 2. طراحی و ارائه کلیه نقشه های محاسباتی و اجرایی سازه فضاکار ساختمان صنعتی سلفچگان
 3. طراحی و ارائه کلیه نقشه های محاسباتی و اجرایی سازه فضاکار کارخانه مواد لاستیک سازی ملایر
 4. طراحی و ارائه کلیه نقشه های محاسباتی و اجرایی سازه فضاکار گنبدی شکل سالن اجتماعات ارومیه
 5. طراحی، تهیه و اجرای سازه فضاکار سایه بان ورودی مجتمع بنیاد شهید زنجان
 6. طراحی و ارائه کلیه نقشه های محاسباتی و اجرایی سازه فضاکار سایه بان چند منظوره بوشهر
 7. طراحی، تهیه و اجرای سازه فضاکار نورگیر گنبدی شکل ساختمان تجاری شیراز
 8. طراحی و ارائه کلیه نقشه های اجرایی سازه فضاکار گنبدی شکل ساختمان شخصی تبریز
 9. طراحی، تهیه و اجرای سازه فضاکار سردر ورودی بیمارستان شهر ایجرود زنجان
 10. طراحی و ارائه کلیه نقشه های اجرایی سایه بان سازه فضاکار ساختمان تفریحی آستان قدس
 11. طراحی، تهیه و اجرای سایه بان سازه فضاکار ورودی رمپ بیمارستان ایجرود زنجان
 12. تهیه و اجرای مصالح سازه فضاکار ایستگاه مترو تهران
 13. طراحی و ارائه کلیه نقشه های اجرایی سایه بان سازه فضاکار ساختمان تجاری قزوین
 14. طراحی، تهیه و اجرای سایه بان سازه فضاکار ساختمان تجاری مینو قروین
 15. طراحی و ارائه نقشه های اجرایی ساختمان نیروی انتظامی یزد
 16. طراحی، تهیه و اجرای سازه فضاکار پارکینگ سواری بیمارستان ابهر
 17. طراحی، تهیه و اجرای سازه فضاکار پارکینگ اورژانس بیمارستان ابهر
 18. طراحی و ارائه نقشه های محاسباتی سایه بان سازه فضاکار ورودی ساختمان تجاری شیراز
 19. طراحی، تهیه و اجرای سایه بان سازه فضاکار انبار نفت سنندج
 20. طراحی، تهیه و اجرای سایه بان سازه فضاکار پارکینگ اداری اصفهان